Bình shisha trung CB8 mẫu đẹp

1.150.000 1.100.000