Bộ EVOD MT3 Vape Pen Starter Kit – 2.4ml (650mah)

250.000 200.000

1x pin EVOD
Xe tăng phun MT3 1x
1x cuộn cài đặt sẵn
Cáp sạc 1x
Gói vỉ 1x