Vandy Vape AP Mod Starter Kit Vape 900mAh

1.100.000 1.000.000

1x Vandy Vape AP Mod
1x Xe tăng phụ Vandy Vape  AP MTL
1x túi phụ kiện
Hướng dẫn sử dụng 1x
Cuộn dây 1x 1,5ohm (được cài đặt sẵn)
Cuộn dây 1x 1.8ohm