Vape mini Innokin CoolFire với tank Zenith D22

1.050.000

^^ CoolFire Mini Mod
^^ Tank Zenith D22
^^ Plexus Z 0,5 ohm Vape cuộn (Đã cài đặt sẵn)
^^ Vith cuộn dây Zenith KAL 1.6 ohm
^^ Bộ nhẫn O dự phòng
^^ Mẹo nhỏ giọt
^^ Cáp micro USB
^^ Hướng dẫn sử dụng